cbdPROactive gebruikersinformatie

  • cbdPROactive slaap

CbdPROactive, vloeistof voor oraal (via de mond) gebruik.

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op uw verstrekker of de fabrikant Arties Enterprises.
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw verstrekker of de fabrikant.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

cbdPROactive is een vloeistof met een pipetdosering  of spray dosering bevat Glycerine, water, NatriumbiCarbonaat, Full spectrum CBD (cannabidiol), melatonine, Bioperine.

Waarvoor wordt cbdPROactive gebruikt?
cbdPROactive slaap wordt gebruikt bij slaapproblemen en om moeilijk of niet te traceren pijnen te verlichten.

2. WANNEER MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

• Indien u allergisch bent voor een van de stoffen die in
dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
• Indien u borstvoeding geeft.
• Indien u jonger dan 18 jaar oud bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast cbdPROactive SLAAP nog andere geneesmiddelen, vertel dat dan uw verstrekker. Dit omdat cbdPROactive SLAAP de manier kan beïnvloeden waarop sommige geneesmiddelen werken.
Sommige geneesmiddelen kunnen ook de manier waarop cbdPROactive SLAAP werkt beïnvloeden.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Hoe u cbdPROactive SLAAP dient te gebruiken.
Gebruik cbdPROactive SLAAP alleen in uw mond. De aanbevolen hoeveelheid is 1 ml. (milliliter). dit kunt u aflezen op de pipet die aan de schroefdop bevestigd is. Indien u een spray hebt zijn 5 sprays 1 ml.
U kunt cbdPROactive SLAAP met of zonder eten nemen. Zonder eten zal de opname bespoedigen. Los het middel op in een waterige vloeistof of neem het rechtsreeks in de mond.

Moment van inname: cbdPROactive SLAAP neemt u een uur tot een kwartier voor het slapen gaan in.

Belangrijk: zorg dat u voldoende water gedronken hebt de dag van inname (2 liter is het advies). Bij te weinig water kan u hoofdpijn krijgen bij het gebruik.

Indien het middel niet het gewenste resultaat heeft kunt u de dosis verdubbelen. Heeft het dan nog geen effect neem dan contact op met uw leverancier.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

  • tintelingen in ledematen
  • warme handen en voeten
  • beter gehoor
  • betere concentratie
  • Hoofdpijn

Bovengenoemde bijwerkingen kunnen als vervelend worden ervaren. Ze zijn niet schadelijk en verdwijnen nadat het middel is uit gewerkt.
Indien de bijwerkingen als vervelend worden ervaren kunt u ervoor kiezen om de dosis te verlagen.

5. HOE BEWAAR IK HET MIDDEL.

houd het middel uit de buurt van kleine kinderen. Hoewel er geen schadelijke stoffen zich in de vloeistof bevinden beïnvloed het wel de alertheid van mensen. De beste bewaarplaats is in een kast.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De basis van het product is plantaardige glycerol en water.
• De werkzame stoffen in dit middel zijn (met een link naar de externe uitleg)

CBD  voor de balans tussen lichaam en geest
Melatonine voor een goede slaap
Bioperine voor een betere zo niet de beste opname

Reizen naar het buitenland met cbdPROactive SLAAP

Controleer of het legaal is voor u om dit middel mee te nemen naar de landen
waar u naar toe gaat en de landen waar u doorheen reist.
Het kan zijn dat CBD (cannabidiol) een discussie geeft omdat CBD een cannabinoïde is; echter het bevat geen THC (tetrahydrocannabiol): de cannabinoïde die vaker een punt van aandacht is en bij inname een psychoactieve reactie kan veroorzaken.

Deze bijsluiter is in juni 2021 het laatst herzien.