Arties bijsluiter

Bijsluiter Cannabisvloeistof
Versie 20201016

Traditional CBD oil 5%
Traditional CBD oil 10%
Traditional CBD oil 20%
CBD PROActive 2,5%
CBD PROActive 5%
CBD PROActive 10%
THC toevoegingen

Lees de hele bijsluiter in zijn geheel door voordat u de cannabisvloeistof gebruikt.
Deze vloeistof is met zorg samengesteld en moet ook met zorg gebruikt worden.

Onderschat de kracht van de natuur niet. Krijgt u veel last van de bijwerkingen die vermeld staan in rubriek 5 of een bijwerking die hier niet wordt genoemd neem dan contact op met uw dokter en/of de leverancier.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze bijsluiter stuur dan een mail naar het adres dat genoemd wordt onder aan deze bijsluiter of neem telefonisch contact op.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is hennep (Cannabis).
2. Waarvoor wordt cannabis gebruikt.
3. Hoe gebruikt u cannabisvloeistof.
4. Wanneer mag u cannabis niet gebruiken en waarbij moet u opletten.
5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen.
6. Mag ik cannabisvloeistof gebruiken met andere medicijnen.
7. Hoe bewaart u cannabisvloeistof.
8. Overige informatie.

1. Wat is hennep (Cannabis).
Hennep is een plant met meer dan honderd verschillende rassen. De belangrijkste rassen zijn Cannabis Sativa en Cannabis Indica. Andere namen voor cannabis zijn marihuana of wiet. De naam marihuana komt voort uit Amerika waar Cannabis verboden werd en je er dus ook niet meer over mocht praten. De Mexicanen noemden de plant toen naar de meest voorkomende jongen en meisjes naam: Maria en Juan (uitgesproken als Juan): MariaHuana. Wiet is hennep met THC. De werkzame stoffen in Hennep zijn vooral de cannabinoiden en dat zijn voornamelijk CBD (CannaBiDiol) en THC (TetraHydroCannabiol). Beide ingrediënten hebben gunstige eigenschappen en zullen elkaar ook versterken. Deze cannabisvloeistof is met zorg samengesteld zodat de balans optimaal is. De balans wordt voornamelijk door de plant zelf bepaald. Het is een balans tussen de verschillende cannabinoïden maar ook terpenen en andere plantdelen. Daarom isoleren wij niet de verschillende cannabinoïden maar houden die balans intact zodat de werking optimaal is zoals de natuur het bedoeld heeft.
Vezelhennep is een hennepsoort die door agrariërs verbouwd mag worden in de open lucht en de volle grond. De hennep wordt verbouwd voor de vezels uit de stelen en het blad. Vezelhennep bestaat uit mannelijke en vrouwelijke planten en de vrouwelijke planten bevatten bloemen waaruit de CBD gewonnen wordt voor de hier omschreven Cannabisvloeistof.

2. Waarvoor wordt cannabis gebruikt.
Er zijn verschillende soorten cannabis. Aan de hand van de klachten, de ervaringen, de leeftijd en de gebruikte medicijnen wordt een advies gegeven om mee te beginnen. Aan de hand van de reacties van het lichaam op de gebruikte middelen kan de dosis en de gebruikte middelen worden bijgesteld. Het belangrijkste is dat er geluisterd wordt naar het lichaam en haar reactie.
Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkzaam is. De wetenschappelijke bewijzen laten nog op zich wachten door tal van redenen.
Werkzaamheden zijn onder andere aangetoond bij:
Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade. Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids. Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv infectie en aids. Chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos). Syndroom van Gilles de la Tourette. Therapieresistent glaucoom.
Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende voor grootschalige inzet door de farmaceutische industrie. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoide artitis, ADHD en hersentrauma.
Doorgaans speelt cannabis geen directe rol bij de genezing van de aandoeningen. Het helpt indirect om de balans te herstellen tussen je lichaam en geest. Daardoor kom je in een conditie die het herstel mogelijk maakt. Je krijgt meer energie en vertrouwen waardoor de condities zodanig worden dat je zelf kan herstellen daar waar het mogelijk is. Vaak schrijft een arts medicinale cannabis met name voor als de gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.
Omdat de negatieve bijwerkingen van medicinale cannabis er praktisch niet zijn bij gecontroleerd gebruik en de positieve effecten dominant zijn draagt het gebruik van medicinale cannabis in sterke mate bij aan preventief gebruik tegen ziektes in het algemeen.

3. Hoe gebruikt u cannabisvloeistof.
Meestal begint u met een lage dosering. Afhankelijk van het effect kunt u de dosering geleidelijk aanpassen.
Druppels neemt u in de mond. Het beste onder de tong: dan proeft u het niet en daar is de huid het dunste. De PROActive wordt het snelste en het beste opgenomen. Dit is gelegen aan het feit dat de biobeschikbaarheid vele malen hoger is dan bij de olie. Het veranderingsproces dat cbd geschikt maakt voor opname in het bloed gebeurd door het speeksel maar wordt bij PROActive voor het belangrijkste deel in ons laboratorium overgenomen waardoor uw lichaam sneller en beter in staat is de stoffen op te nemen.
Wij raden aan om eens in de 14 dagen een dag te stoppen zodat u de verandering van uw lichaam kunt constateren. Mochten de klachten verminderd zijn kunt u de dosis minderen.
Hoe lang werkt het?
Het effect treedt snel (binnen 30 minuten) op. Na ongeveer 2 uur zit alles in het bloed en houdt 4 tot 8 uur aan. PROActive zit sneller in het bloed dan olie en worden beter opgenomen dan producten op oliebasis.
Hoe lang moet ik het middel blijven gebruiken? Gebruik de cannabisvloeistof zolang u klachten heeft. Als u na 1 tot 2 weken geen verbetering van de klachten merkt, overleg dan met uw arts, apotheker of verstrekker. Het kan zijn dat de dosering moet worden verhoogd of dat u een andere variëteit moet gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat heeft bij het gebruik van cannabis. Dan zal uw verstrekker op zoek gaan naar een passend alternatief.
Heeft u te veel van de cannabisvloeistof gebruikt?
Het duurt 4-8 uur voordat het effect is uitgewerkt. U kunt zich draaierig voelen, u kunt gaan zweten en/of een hoge hartslag krijgen. Na de bovengenoemde rusttijd zult u zich wederom goed voelen.
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is niet erg als u een dosis mist.
Als u het product 1 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht 8 uur voor u de volgende dosis gebruikt.
Als u dit product 2 of 3 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht 4 uur voor u de volgende dosis neemt.

4. Wanneer mag u cannabisvloeistof niet gebruiken en waarbij moet u opletten.
CBD kunt u altijd gebruiken en heeft geen negatieve bijwerkingen. THC kan psychoactieve reacties veroorzaken waarbij verstoord tijdsbesef een vaak voorkomend verschijnsel is. U mag dan ook niet auto rijden na het gebruik van te veel THC. Indien u toch bijwerkingen ervaart is dit vaak het gevolg van gebruikte medicatie dat versterkt wordt door het gebruik van CBD. Bij een Brugada-syndroom moet u oppassen met cannabis om dit kan leiden tot een afwijkend ECG. Tevens is voorzichtigheid geboden bij mensen met andere psychische problemen, bij hartritme stoornissen, bij angina pectoris en bij ischemische hartziekte.
Zwangerschap
Gebruik van CBD geeft geen problemen als u zwanger bent of zwanger wil worden. Het gebruik van THC bij zwangerschap wordt afgeraden.
Borstvoeding.
Het gebruik van CBD heeft geen negatief effect op de kwaliteit van moedermelk en zal ook geen negatieve bijwerkingen bij de baby geven. Het gebruik van THC tijdens borstvoeding wordt afgeraden.
Eten en Drinken.
Vermijd het drinken van grapefruitsap. Dit kan de opname in negatieve zin beïnvloeden. Door te druppelen onder de tong is de opname het snelste.
Alcohol drinken.
Cannabis zal de opname van alcohol versterken. Pas daarom op met het gebruik van alcohol. Ga zeker niet auto rijden na het gebruik van alcohol en cannabis. CBD wordt ook vaak gebruik om alcohol te minderen of helemaal te stoppen.
Auto rijden.
Cannabinoïden zijn ongeveer 15 uur na het gebruik aantoonbaar in het bloed. CBD heeft geen negatieve invloed op rijvaardigheid en u bent ook niet in juridische overtreding. Als u last heeft van bijwerkingen zoals een ‘verstoord’ gevoel, loomheid, duizeligheid, euforie of verwardheid, dan raden wij af om auto te rijden. Het kan zijn dat de CBD processen in het lichaam versneld die deze bijwerkingen tot gevolg kunnen hebben. Het gebruik van THC tijdens het autorijden of tot 10 uur ervoor wordt ten strengste afgeraden.
Op reis.
Cannabisvloeistof valt onder de Opiumwet. De juridische wet maakt geen onderscheid tussen CBD of THC. Neemt u CBD/THC mee naar het buitenland dan raden wij aan om het niet in uw handbagage te doen. Om zeker te weten hoe de wetgeving om gaat met het bezit van CBD/THC raden wij u aan om contact op te nemen met het consulaat van het te bezoeken land.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen.
CBD heeft geen negatieve bijwerkingen. Het kan wel de gebruikte medicijnen versterken. Het lijkt dan alsof de klachten komen door het gebruik van CBD echter vaker komt dit door een verhoogde opname van de reguliere medicatie. Van THC kun je een verstoord tijdsgevoel krijgen. Je kunt ook een verhoogde hartslag krijgen en daarbij gaan transpireren.
Van CBD krijg je geen high gevoel. Dit kan wel van THC.
CBD/THC herstelt de balans tussen lichaam en geest. Men kan zich beter concentreren en de stemming wordt opgewekter. Vaak kun je (daardoor) beter slapen en wordt je beter uitgerust wakker.
Zelden leidt het gebruik van CBD tot duizeligheid, hoofdpijn of een droge mond. Als dit gebeurt gaat het na een paar uur over.
CBD is niet verslavend. Zelden worden mensen afhankelijk naar de gevolgen van het gebruik van CBD. Om dit tegen te gaan adviseren we om elke twee weken een paar dagen te stoppen. Deels om te controleren in hoeverre de klachten verdwijnen, anderzijds om niet afhankelijk te worden van het gebruikte middel.
Indien u bijwerkingen heeft willen wij vragen om deze te melden bij ons. We kunnen dan samen naar de beste oplossing zoeken. Aan de hand van de gebundelde ervaringen kunnen we zeker een oplossing bespoedigen.

6. Mag ik cannabisvloeistof gebruiken met andere medicijnen.
CBD kan bij elk medicijn gebruikt worden. Start altijd met een kleine hoeveelheid. Ieder mens is verschillend. Het endocannabinoïdesysteem ( het systeem waar cannabis een direct effect heeft) is onafhankelijk van grootte, gewicht, geslacht of lengte. Ieder mens is anders en bij ieder persoon moet de juiste dosis bepaald worden aan de hand van ervaring. Levensstijl, medicijnen, eetgewoontes slaappatronen hebben allemaal invloed op de uitwerking van cannabinoïden.
Cannabinoïden zullen elk medicijn beïnvloeden zodra het een half uur voor het medicijnengebruik wordt ingenomen. Het medicijn wordt tot 10% versterkt. Dit is ook het geval bij alcohol.
U mag cannabisvloeistof alleen in combinatie met bloedverdunners nemen indien u onder controle bent van een trombosedienst.
Cannabisvloeistof heeft mogelijk een wisselwerking met feytoïne en carbamazepine. De combinatie kan alleen worden toegepast indien u onder controle bent bij een neuroloog.
De verstrekker van de cannabisvloeistof kan controleren of de cannabisvloeistof samen met de rest van uw medicatie gebruikt kan worden.

7. Hoe bewaart u cannabisvloeistof.
Bewaar cannabisvloeistof buiten het zicht en bereik van kinderen. Na openen dient de cannabisvloeistof in de koelkast te worden bewaard. Gebruik de cannabisvloeistof niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum is te vinden op het gebruikersetiket op de verpakking. Vraag de verstrekker wat u moet doen indien u het product niet meer gebruikt.

8. Overige informatie.
Welke stoffen zitten in deze producten.
De werkzame stoffen zijn CBD, THC en andere cannabinoïden. Kijk op het etiket welke werkzame stoffen aanwezig zijn.
De hulpstoffen zijn wellicht nog belangrijker dan de werkzame stoffen omdat deze zorgen voor de effectiviteit van de cannabinoïden. Zo zijn er terpenen aanwezig die een katalyserend vermogen hebben. In de PROActive variant zit alcohol dat zorgt dat de CBD sneller in het lichaam wordt opgenomen. In de PROActive variant zit Plantaardige Glycerine dat zorgt voor een hoger biobeschikbaarheid hetgeen zorgt voor een grotere opneembaarheid in het lichaam.
Als drager van de olie wordt MCT olie gebruikt. De PROActive heeft als drager glycerine en water.
Uitleg van percentages: een fles van 10ml (milliliter) met 5% CBD bevat 500 mg (milligram) CBD. Met 200 druppels in een fles bevat een druppel 2,5 mg CBD. Een flesje van 10 ml. bevat minimaal 200 druppels bij kamertemperatuur. Hoe warmer de vloeistof, hoe minder viskeus en hoe lichter de druppel.

Deze informatie wordt uitgegeven door Artie de Lange en is het laatst herzien in oktober 2020.
Tel: +31 (0)6 1085 3892,
artiedelange@gmail.com

Beste Lezer,

In dit laatste deel van de bijsluiter stel ik een persoonlijke boodschap samen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Via de aangesloten winkels kunt u geen THC verkrijgen echter kunt u dit wel verkrijgen via bijvoorbeeld de koffieshops.

Met name de begeleiding van de THC is erg belangrijk. Het is ook erg belangrijk dat de dosis THC dusdanig af te stemmen zodat u geen negatieve bijwerkingen krijgt.

Daarom is begeleiding belangrijk en daar kan ik wat in betekenen.

Deze bijsluiter wordt gegeven aan de eindgebruiker die daarmee een document heeft waar hij/zij op kan terugvallen.

Elke 2 weken kun je het beste een keer niet nemen. Als de klachten dan ook beter zijn dan weet u dat je kunt minderen. Tevens kunnen cannabinoïden andere problemen maskeren en die kunt u dan wel voelen hetgeen belangrijk is voor de toekomst.

Bel me als u vragen heeft en laat na een week weten hoe het gaat.
Groeten
Artie de Lange
06-10853892